Regulamin klasyfikacji "Wędkarz Roku 2019"

                  Regulamin Klasyfikacji WĘDKARZ ROKU 2019

Prawo startu ma każdy wędkarz Koła nr 39 Warszawa-Białołęka

Zawody będą rozgrywane zgodnie z zapisami RAPR i ustaleniami przekazanymi na odprawie techniczej przed zawodami.

Klasyfikacja Wrzechstronny Wędkarz Roku stanowić będzie podsumowanie startów wędkarzy w rocznym cyklu zawodów Koła nr 39                           

Do klasyfikacji WRZECHSTRONNY WĘDKARZ ROKU 2019 zalicza się punktację z zawodów zatwierdzonych przez Zarząd Koła     

 i oznaczonych literami "W WR"

Dwa najgorsze wyniki odlicza się od ogólnej ilości odbytych zawodów.W klasyfikacjach obowiązuje punktacja sektorowa ujemna:

 zawody jednoturowe :

-wyższe miejsce zajmuje wędkarz,który zdobył najmniejszą liczbę punktów  w sektorze

-we wszystkich turach obowiązuje klasyfikacja ujemna a wędkarze,którzy nie  złowią ryby otrzymują tyle punktów jak na przykładzie :

 łowi 20 z których 10 ma rybę i są sklasyfikowani na miejscach 1-10 otrzymują od 1 do 10 pkt. pozostali 10 otrzymują 20pkt.+1pkt=21pkt

wędkarz nieobecny na zawodach otrzymuje tyle pkt. co sklasyfikowany wędkarz na ostatnim miejscu czyli 21pkt+1pkt=22pkt

wędkarz zdyskwalifikowany na zawodach zajmuje 20 lokatę i otrzymuje 20pkt+2pkt=22pkt

   zawody wieloturowe :

-wyższe miejsce zajmuje wędkarz,który zdobył najmniejszą ilość pkt. w  sektorze w turach zawodów

-w przypadku zdobycia tej samej ilosci pkt.o wyższym miejscu decyduje(w  zawodach spławikowych ,podlodowych                   

 i gruntowych  większa waga złowionych ryb w  turach zaś w spinningowych najdłuższa ryba).

 Będzie też  przeprowadzona odrębna klasyfikacja w  dyscyplinie spławikowej ,spinningowej i gruntowej.   

 Ogłoszenie całorocznych klasyfikacji nastąpi wraz z wręczeniem nagród na  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Koła za 2019r.

LEGENDA :

W WR    - kat.wszechstronny Wędkarz Roku

WR Spł. - Wędkarz Roku kat.spławik

WR SP   - Wędkarz Roku kat.spinning

WR G     - Wędkarz Roku kat.gruntowa

 opracował Kapitan Sportowy Koła Bogusław Wysocki      

Zatwierdził: Zarząd Koła nr39 Warszawa-Białołęka