Regulamin zawodów w wędkarstwie gruntowym (feeder).

Część II.9
wyjątki  z  Regulaminu zawodów w wędkarstwie gruntowym (feeder)  
najważniejsze punkty i podpunkty w/w regulaminu :

7. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.
7.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę lub plecionkę.
7.1.1. Długości wędziska max. do 4,5 m.
7.1.2. Sygnalizatorem brań jest szczytówka. Używanie jakichkolwiek innych sygnalizatorów jest zabronione. W porze nocnej dopuszcza się umieszczenie na szczytówce małych źródeł światła.
7.1.3. Koszyk zanętowy o wymiarach – średnica max 5 cm, długość max 7 cm i minimalnej wadze 15 gram umieszczony przelotowo na żyłce głównej, zastopowany dowolnym stoperem który nie stanowi dodatkowego obciążenia.
7.1.4. Zabrania się stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych za wyjątkiem skrętki (wykonanej z żyłki) z krętlikiem.
7.1.5. Jeden haczyk uwiązany na przyponie o rozmiarze max. do 7 mm między grotem, a trzonkiem (nr 10). 
7.1.6. Odległość dolnej krawędzi koszyka zanętowego do grotu haczyka wynosi minimum 50 cm. 
7.4.1. Koszyczki zanętowe na wędkach do wymiany nie mogą być załadowane zanętą, a haki muszą być wolne od przynęt.
7.4.2. Wymiana wędki może być wykonana po odczepieniu ryby lub opróżnieniu koszyka.
7.4.3. Po złowieniu ryby zabronione jest wędkowanie dopóki ryba nie zostanie wpuszczona do siatki lub uwolniona.
7.8. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
7.8.1. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
7.8.2. Zabrania się używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, styropianów, peletu i innych wabików, ikry, żywych lub martwych ryb (także, jako dodatków do zanęty),
doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia.
7.8.3. Ogranicza się ilość używanych zanęt: do 12 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika. 
7.8.6. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi
2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 0,5 litra ochotki (jokersa lub haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być
przedstawione do kontroli w stanie niepociętym.
Przebieg zawodów
Zabrania się:
 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;
 mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;
 wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu;
 używanie echosond, także podczas treningu;
 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 stosowania tzw. zestawów antysplątaniowych;
 używania przynęt sztucznych, kulek proteinowych, styropianów, peletu i innych
wabików, ikry, żywych lub martwych ryb;
 doczepiania jakichkolwiek sztucznych materiałów do stosowanego zestawu
i dodatkowego obciążenia;
 używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału.

12. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA.
12.1. W turze zawodów:
 wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania;
 przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”;
 zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu;
 nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia;
 używanie sprzętu niezgodnego z wymogami regulaminu;
 łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego;
 opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny;
 używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów;
 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze zawodów;
 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym;
 nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.
12.2. W całych zawodach:
 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;
 niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego);
 za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną;
 łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.