Zarząd Koła nr 39 Warszawa-Białołęka

 Zarząd Koła nr 39 Warszawa-Białołęka

Prezes Zarządu Koła Piotr Łuniewski 603 129 520
v-ce Prezes d/s sportu Bogusław Wysocki 500 070 952
v-ce Prezes d/s młodzieży Marek Kalinowski 694 813 948
Skarbnik Koła Hubert Musiał 502 054 478
Sekretarz Koła Marcin Młynarczyk 519 520 051
Gospodarz Koła Konrad Karwański 888 571 128
czł. Zarządu Koła Krzysztof Salamończyk 500 767 410
czł. Zarządu Koła Roman Bończak 600 385 312
czł. Zarządu Koła Jarosław Kamiński 511 773 109
czł. Zarządu Koła Robert Królikowski 694 432 353
czł. Zarządu Koła Michał Piszczyk 660 483 608

 

 Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Jacek Dzido 513 795 575
v-ce przewodniczący Zenon Szulejewski 887 456 009
Sekretarz Komisji Krzysztof Karpiński 793 533 536
Członek Komisji Zbigniew Nemeczek 696 415 167

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący Bogdan Grabowski 501 052 205
Sekretarz Karol Wilk 692 456 172
Członek Ryszard Chrzanowski 609 458 306

 

Komendant SSR Wojciech Malicki 734 734 384

Rzecznik Dyscyplinarny Koła 

Piotr Małecki 600 145 527

 

Zebrania Zarządu Koła odbywają się w pierwszy czwartek m-ca od godz.18.00

w siedzibie Koła ul.Modlińska 16