Regulamin klasyfikacji "Wędkarz Roku"

                            REGULAMIN KLASYFIKACJI "WĘDKARZ ROKU"

Prawo startu ma każdy członek Koła nr 39 Warszawa-Białołęka.

Zawody będą rozgrywane zodnie z zapisami RAPR i ZOSW oraz ustaleniami na odprawie przed zawodami.

Klasyfikacja WĘDKARZ ROKU stanowić będzie podsumowanie startów wędkarzy w rocznym cyklu zawodów K-39.

Do klasyfikacji WĘDKARZ ROKU zalicza się punktację z zawodów zatwierdzonych przez Zarząd K-39 oznaczonych literami "WR".

Trzy najsłabsze wyniki odlicza się od ogólnej ilości odbytych zawodów zaliczanych do klasyfikacji "WR".

W klasyfikacjach zawodów obowiązuje punktacja sektorowa ujemna.

Zawody jednoturowe :

- wyższe miejsce zajmuje wędkarz,który zdobył najmniejszą liczbę punktów w sektorze.

- we wszystkich turach obowiązuje klasyfikacja ujemna a wędkarze jak na poniższym przykładzie są klasyfikowani :

- łowi 20 z których 10 ma rybę i są sklasyfikowani na miejscach 1 -10 otrzymując od 1 do 10 pkt

- pozostałych 10 otrzymują po 20pkt + 1pkt = 21pkt

- wędkarz nieobecny na zawodach otrzymuje tyle pkt. co sklasyfikowany na ostatnim miejscu czyli 21pkt + 1pkt = 22pkt

- wędkarz zdyskwalifikowany na zawodach zajmuje 20 lokatę i otrzymuje 20pkt + 2pkt =22pkt.

Zawody wieloturowe :

- wyższe miejsce zajmuje wędkarz,który zdobył najmniejszą ilość pkt.w sektorze w turze zawodów.

- w przypadku zdobycia tej samej ilości pkt.o wyższym miejscu (podlodowe,spławik,grunt) decyduje większa waga ryb

- w zawodach spinningowych ujemna klasyfikacja jest następująca :

- suma długości wszystkich złowionych ryb w podziale na gatunki wynikających z tabeli "WYMIARY RYB I PRZYZNAWANE

 PUNKTY ZGODNIE Z ZOSW DOTYCZY ZAWODÓW ROZGRYWANYCH W OM PZW"

- przy równej długości złowionych ryb decyduje najdłuższa z nich.

- sposób obliczania wyników punktowych jak na przykładach w zawodach np.spławikowych,gruntowych.

Ogłoszenie całorocznej klasyfikacji "WĘDKARZ ROKU" nastąpi wraz z wręczeniem nagród na 

na Walnym Zebraniu K-39 za 2023r. 

LEGENDA :

RAPR - REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

ZOSW - ZASADY ORGANIZACJI SPORTU WĘDKARSKIEGO - na stronie internetowej OM PZW zakładka "do pobrania-sport"

Zawody teamów nie są zaliczane do klasyfikacji "WĘDKARZ ROKU"

 

klasyfikację opracował v-ce Prezes d/s sportu Bogusław Wysocki

Zatwierdził Zarząd K-39 Warszawa-Białołęka