Program działalności Koła 39 w 2024 roku

   

             PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 39 OM PZW

                                            na rok 2024   

                                     Działalność organizacyjna

l.p.

               Rodzaj działalności 

         Data 

                         Miejsce                  
 1 Walne zgromadzenie sprawozdawcze  09.12.2023

Ratusz dzielnicy 

 2 Zebrania Zarządu Koła         1 x m-c

Siedziba koła 

 3 Sprzątanie brzegów T.Cz.W.     24.03.2024

Kanał Żerański - Młyny

 4 Narada sędziów wędkarskich Styczeń 2024 Siedziba koła
 5 Narada Społecznej Straży Wędkarskiej 1 x na kwartał     Siedziba koła 
 6

Szkolenie młodzieży i kandydatów

na wędkarzy

      Cały rok

Siedziba koła 
 7

Uroczyste rozpoczęcie sezonu 

wędkarskiego 

     24.03.2024

Kanał Żerański 

 8 Sprzątanie świata-czyszczenie brzegów

    21.09.2024

Kanał Żerński  
 9  Uroczyste zakończenie sezonu       Listopad

Kanał Żerański 

10 Roczna ocena działalności Koła  grudzień 2024 Siedziba Koła